VALG AV NUMMER

Hvilket navn/ord skal bedriften bruke?

Når det gjelder navn/ord er hovedregelen at en bør gå for det mest gjennkjennelige, det som gjør at målgruppen knytter produktet / tjenesten og nettopp din bedrift sammen. Dersom bedriftene i markedet tilbyr temmelig ensartede produkter (lån, taxi, blomster, strøm, forsikring, alarmtjenester, ferietilbud, reise, cruise), vil kontroll over begrep være det mest verdifulle. Men husk, bare en aktør kan eie det beste begrepet.
Dersom man oppfatter at målgruppen har klare preferanser mht bedrift vil det være nyttig at dere forsterker identiteten med å gå for bedriftsnavnet.

Hva kan vi gjøre dersom bedriftsnavnet/begrepet er for kort (minimum 5 bokstaver) eller nummeret ikke er tilgjengelig?

Bruk fantasien! Tenk over om det er andre relevante begrep som kan gjelde. Det kan være at dere kan bruke et produktnavn eller et slagord. En god løsning, dersom ønsket navn er kortere enn 5 bokstaver, er å bruke domenet som telefonnummer (a la 815 DELL NO) eller å benytte teknikker som å bruke "RING” (815 RING VG), ”TIL” (Ring til oss på 815 TIL P3) eller 2 (815 2 AKER). Vi har god erfaring i å løse slike problemer, så forespør oss gjerne om dette.

Hvilke type telefonnummer skal bedriften benytte som tekstnummer?

I forkant av teksten i nummeret skal det alltid være tall som viser hvilke type nummer dette er. I Norge, som i verden forøvrig, benyttes såkalte stedsuavhengige (ikke-geografiske) nummer til tekstnummer. De stedsuavhengige numrene er ikke tilknyttet et spesielt geografisk sted, slik som lokalnummer. Fordelen med dette er at bedriften beholder slike nummer uansett om de skulle flytte eller om lokalnummeret på deres sted skulle bli endret. Dessuten gir stedsuavhengige nummer inntrykk av større geografisk nedslagsfelt enn et lokalnummer som kan indikere at bedriften kun virker innen dette området.

I Norge er det 3 typer stedsuavhengige nummer:

815 nummer – innringer betaler samtalekostnaden,
800 nummer – bedriften dekker samtalekostnaden fra fasttelefon, dersom anrop gjøres fra mobiltelefon så belastes også innringer (altså en form for dobbelfakturering)
5-sifrede nummer – innringer betaler samtalekostnaden, fungerer dårlig fra utlandet og som tekstnummer.

Fordeler / ulemper ved bruk av stedsuavhengige nummer: 

         Kostnad anrop    Misbruk       Fra utland     Tekstnummer
815       Ingen              Ingen           Utmerket       Utmerket

800       Høye*             Stor**          Varierende    Utmerket

5-sifret Ingen              Ingen            Dårlig***     Dårlig****

*En stadig større andel ringer fra mobil. Anrop fra mobil medfører at bedriften får regningen for samtalekostnaden. Det de færreste vet er at innringer også får full regning for samtalekostnadene, dvs en dobbelfakturering. (Anrop fra mobil til 800 nummer er altså helt jevngodt med å kaste penger ut vinduet. Gi da heller pengene til veldedighet, sier nå vi!)

** 800 nummer misbrukes. Egne ansatte kan benytte dem til å la private anrop dekkes av bedriften. Mange er også godt kjent med at ”ensomme sjeler” ringer slike nummer fra sin fasttelefon og legger beslag på personalets tid og ressurser

*** Det er vanskelig å få kontakt ved å ringe slike nummer fra utlandet. Dårlig kundeservice, spør du oss! I Spania støtter f.eks 2 av de 3 store mobiloperatørene ikke slike nummer. Derfor har flere større bedrifter valgt å legge ut på sine nettsider andre nummer ved anrop fra utlandet. Mange har forsøkt å knytte sitt 5-sifrede nummer til et mobilnummer. Mobilnummer gjør at anropene fra utlandet blir svært dyre. De er vanskelig å huske og nå har i tillegg Post- og Teletilsynet konkludert med at slik bruk er ulovlig.

**** Å benytte 5-sifrede nummer som tekstnummer er å be om misforståelser. Da slike nummer alltid begynner med 0 vil mange lure på om de skal slå 0 (null) eller O (bokstaven). Hvordan kunne det blitt dersom man skulle kontakte Dell på (0DELL). 

      

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Når det gjelder navn/ord er hovedregelen at man bør gå for det mest minnesverdige, det som gjør at målgruppen husker nettopp ditt produkt eller din bedrift.

Til toppen av siden

Smart Communication AS - Telefon 815 NUMMER - Fax 23 50 10 09

Smart Communication AS © 2007-18 | Siteman CMS

Norge Sverige

Topp