REFERANSER

I likhet med en rekke andre land får tekstnummer stadig sterkere fotfeste i Norge. Mange har allerede sikret seg "sine" nummer og mange har tatt konseptet i aktivt bruk.

I Norge har vi brukere som NAV (800 GJELD)Cargo Partner (815 CARGO), Natre vindu (815 VINDU815 MJØSA (815 MJOSA) Gilde (815 GILDE),  restplass.no, Via Ferieverden, Top Temp, Fortum, Svendsens Glass-ServiceRing Utland, ISS/House of Coffee, Infofinder, Kongeparken, Eltel, Shell, Svensen Eksos, Fokus Bank, Skagen Fondene, Manpower, Choice Hotels, Norsk Møteforum, Formuesforvaltning, BAMA (815 JOBBFRUKT), Best Western Hotels, Hypnoterapi (815 HYPNO), Norges Musikkorps Forbund (815 KORPS) og Supernet Bredbånd (815 NY TID) og Online Backup Company – for å nevne noen. Som første fotballklubb i Norge har også Moss FK skaffet seg sitt nye nummer - 815 MOSS FK

Tekstnummer har i flere tiår vært et svært synlig konsept i USA og Canada, med de aller største bedriftene som entusiastiske brukere. I Nord-Amerika ble det allerede tidlig på 80-tallet oppnådd enighet om et standard tastatur, dvs at de ulike bokstavene ble plassert på identisk sted på telefonen. Dette var helt vesentlig for at konseptet kunne utbres. I tillegg hadde man avmonopolisert markedet slik at nummer ble lettere tilgjengelig.

I Europa og resten av verden ble standardisering av tastaturet besluttet så sent som ved år 2000-skiftet. Først på dette tidspunkt kunne konseptet innføres. I tillegg var det fortsatt problemer tilknyttet telemonopol, der aktører hadde liten interesse for nye løsninger, de hadde jo monopol uansett. Utover på 2000-tallet har dereguleringen skjedd gradvis i en rekke ulike land og tilgjengeligheten er forbedret. Dermed har land som Australia (meget rask utbredelse fra 2005), New Zealand, Storbritannia, Sveits, Singapore, Polen, Sverige, Norge og Spania kunne ta i bruk tekstnummer.

De senere års kanskje beste eksempel på verdien av et godt tekstnummer er 1300 HOME LOAN i Australia (1300 er tilsvarende norske 815). Dette nummeret ble kjøpt på auksjon høsten 2004 for i overkant av kr 2.000,-. På den tid var slike nummer – phonewords - nærmest ukjent i Australia. I august 2007 ble nummeret videresolgt for AUD 1,2 mill, dvs tilsvarende ca NOK 6 mill! Verdien økte dermed med 3000 ganger på under 3 år, og kjøper mente at de hadde fått det billig!

I USA har tekstnummer - ”vanity numbers” - fått enorm utbredelse. Undersøkelser utført av Response Marketing Group viser følgende:

43% av Fortune 500 (de 500 største amerikanske bedriftene) bruker et tekstnummer
55% av bedriftene i Fortune 500’s finanssektor brukte et tekstnummer
34% av bedriftene i Fortune 500’s energisektor brukte et tekstnummer
46% av bedriftene i Fortune 500’s computer sektor brukte et tekstnummer
30% av bedriftene i Fortune 500’s forsikringssektor brukte et tekstnummer

Det er da verdt å merke seg at de amerikanske numrene må ha minst 7 bokstaver, noe som har gjort det vanskelig å skaffe bedrifter med korte navn et godt tekstnummer. Likevel er altså bruken svært høy.
Undersøkelser viser også at 79% av alle 15 sekunders radioreklamer i USA gjør bruk av tekstnummer. Det er fordi testing har vist at 58% husket et tekstnummer etter kun en eksponering mot en radioreklame, mens kun 8% av deltagerne husket et sifferbasert nummer korrekt

I Australia ble det også nylig gjort en test der man markedsførte tekstnummer og vanlige siffernummer side ved side i ellers identiske reklamer i radio og TV. I gjennomsnitt genererte annonsene med tekstnummeret 3 ganger (290% for å være helt nøyaktig) så høy respons (kilde: Roy Morgen Reserach).

Andre tilsvarende sammenligninger har medført at tekstnummeret har kommet enda bedre ut:

Published July 31, 2001
Copyright © 2001, 800 Response. All rights reserved

1-800-Vanity Number on Radio Gets 14x More Calls Than a Numeric
- IBC Toll Free News- January 20, 1999
Vanity phone numbers dramatically increase advertising response rates, according to a new study. The results of this study are overwhelming evidence that vanity numbers are truly indispensable.
Burlington, VT US - (ICB TOLL FREE NEWS) Vanity phone numbers dramatically increase advertising response rates, according to a new study by Michael J. Motto Advertising in New Providence, NJ. The study found that radio ads with a vanity 800 number drew fourteen times more calls than those with a numeric 800 number.
Vanity numbers are those that translate into words for easy recall.
“The results of this study not only confirm conventional wisdom that vanity numbers draw more calls, they remove even the slightest doubt,” said Sandra Murray, president of Response Marketing Group, Burlington, VT, the marketing firm that provided the shared-use vanity 800 numbers used in the study. Michael Motto, president of Motto Advertising, added, “I’ve always recommended easy-to-remember numbers for my clients, but the results of this study are overwhelming evidence that vanity numbers are truly indispensable.”
The ads were produced for Denville Nissan in Denville, NJ. “It’s very easy for listeners to remember vanity numbers,” said Bobby Bonser, general manager. “They also stick in their minds longer callers heard the number on their way to work and remembered it until they could get to a phone.”
 

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

815 FERIE
815 CRUISE

815 KAFFE

815 RENTOKIL

815 TTJOB

Svendsens Glass Service

 

815 FORTUM

815 MOSSFK

815 MOSSFK

Til toppen av siden

Smart Communication AS - Telefon 815 NUMMER - Fax 23 50 10 09

Smart Communication AS © 2007-18 | Siteman CMS

Norge Sverige

Topp